Công ty - PJ's Vietnam

TRG INTERNATIONAL

 

Thành lập vào năm 1994, TRG đã phát triển thành một công ty dịch vụ chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ hàng đầu, giúp khách hàng thoát khỏi những rắc rối ngoài lề và tập trung phát triển cốt lõi của doanh nghiệp. Giải pháp của công ty bao gồm: Quản lý nguồn lực doanh nghiệp, Quản lý tài chính, Quản lý hoạt động doanh nghiệp, Quản lý tài năng và Ảo hóa.

TRG International

Rick Yvanovich
1994

BALLARD BRANDS

 

Ballard Brothers

Được thành lập vào năm 2012 bởi Paul, Scott và Steve Ballard, Ballard Brands là một công ty đa thương hiệu về nhà hàng và cà phê có trụ sở tại New Orleans, Louisiana. Danh mục nhà hàng của công ty bao gồm các thương hiệu bán lẻ như WOW Café, PJ’s Coffee of New Orleans, The Original City Diner, and Boardhouse Serious Sandwiches.

Ballard Brands Logo   PJ Coffee of New Orleans

2012

PJ’S VIETNAM

 

Là kết quả của thỏa thuận nhượng quyền thương mại giữa TRG International và Ballard Brands, công ty TRG F&B được thành lập vào năm 2016. Công ty đưa thương hiệu cà phê PJ’s lần đầu tiên đến Việt Nam trong cùng năm đó và là đại diện duy nhất của thương hiệu trong nước.
PJ's Coffee Vietnam
PJ Coffee Vietnam
2016
1994

rick-yvanovich

TRG INTERNATIONAL

TRG International was founded in 1994 and has grown into a global professional service firm specialised in delivering the right IT solutions that free businesses from their systems and allow them to focus on their core business. The company’s solutions include Business Intelligence & Analytics, Dynamic Enterprise Performance Management, ERP Systems, Financial Management, Hospitality Solutions, Professional Services Management, Retail Management and Talent Management.

TRG International LogoTRG International

2012

Ballard Brothers

BALLARD BRANDS

Founded in 2012 by Paul, Scott and Steve Ballard, Ballard Brands is a multi-branded restaurant and coffee company headquartered in New Orleans, Louisiana. The company’s restaurant portfolio includes retail brands PJ’s Coffee of New Orleans, WOW Café: American Grill & Wingery, The Original City Diner, and Boardhouse Serious Sandwiches.

Ballard Brands Logo         PJ Coffee of New Orleans

2016

pj-coffee-vietnam-staff

PJ’S VIETNAM

Rick Yvanovich is extremely passionate and serious about coffee. After years of living and building his business in Viet Nam, he realized that there was no true coffee concept in Viet Nam yet. Because PJ’s is unique and roasts its coffee in small batches, Rick thought it would be perfect for the Vietnamese consumer and decided to bring PJ’s to Viet Nam. We hope you’ll enjoy the uniqueness of PJ’s Coffee and join us for a delicious cup of roast coffee or one of our many specialty drinks and delicious foods as we open our stores throughout Viet Nam.

PJ’s Vietnam

X